Meniu
en
lt
Partnerystėje su:
ccc logo
Sic - Ccc
Joins Civitta
SIC market research company joins forces with Civitta consulting group transforming into a family of solutions branded as CCC - CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY.
Apie mus
Mūsų komanda
Tyrimų metodai

Apie mus

Jūsų klientų istorijos formuoja Jūsų verslo istoriją – ar esate pasiruošę jas išgirsti?

Skaičiai ir žmonės mums kalba istorijas… Nuo 1993-ųjų dirbame versdami savo klientų klausimus į tyrimų kalbą, o vartotojų atsakymus – į mums iškeltų uždavinių sprendimus. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų paslaugas bei strategines konsultacijas teikiame įmonėms iš įvairiausių sektorių: IT, telekomunikacijų, finansų, sveikatos priežiūros, vartotojų ir mažmenos bei socialinių sričių.

Siekis judėti į priekį ir teikti savo klientams dar platesnį paslaugų spektrą, 2019 metais pastūmėjo mus suvienyti jėgas su Rytų Europoje lyderiaujančia verslo ir valdymo konsultacijų įmone Civitta, transformuojant SIC į išorine bei vidine analitika grįstų sprendimų šeimą, pavadinimu CCC – Customer Centric Consultancy.

Keičiame savo pavadinimą, norėdami pabrėžti mūsų marketinginio požiūrio esmę  – siekiame, kad mūsų klientai formuotų savo verslą tik pasimatavę savo vartotojų batus. Nuo šiol, remdamiesi rinkos ir vartotojų tyrimais, pažengusia duomenų analitika bei dešimtmečius kaupta patirtimi įvairiose industrijose, galėsime geriau pasitarnauti konsultuodami marketingo klausimais ir kurdami Customer Centric strategijas Jūsų verslui.

Mūsų komanda gali padėti Jums mesti iššūkį savo industrijos standartams ir paversti juos išskirtinėmis augimo galimybėmis, o idėjas – realybe!

 

Mūsų komanda

Rūta Gaudiešienė

Direktorė, tyrimų ir strategijos lyderė

 • 20+ metų patirties marketingo ir rinkos tyrimų srityse
 • Strateginis marketingas – prekės ženklo pozicionavimas, rolė ir architektūra, vidinės ir išorinės komunikacijos valdymas
 • Vartotojų įžvalgos: elgesys, vertybės, pasitenkinimas
 • ROMI – prekės ženklo vertė, marketingo investicijų efektyvumo vertinimas

Rokas Šalaševičius

Duomenų analitikos lyderis

 • Strateginė analizė ir verslo planavimas
 • Klientų pritraukimas ir išlaikymas
 • Lojalumo ir klientų vertės valdymas
 • Klientų segmentacija
 • Kainodaros strategija
 • Produktų portfelio optimizavimas
 • Marketingo išlaidų optimizavimas

Justas Jankūnas

Duomenų analitikos projektų vadovas

 • Klientų segmentacija ir gyvavimo trukmės (CLV) valdymas
 • Pažengusi / prognozuojanti duomenų analitika (KNIME, Tableau, R, MSSQL/MySQL/PostgreSQL, Alteryx, Azure)
 • Duomenų automatizacija ir talpyklų dizainas
 • Business Intelligence
 • Veiklos rodiklių stebėsenos (KPIs) sistemų dizainas

Mingailė Ivanauskienė

Tyrimų projektų vadovė

 • Kiekybinių ir kokybinių tyrimų dizainas bei įgyvendinimo valdymas
 • Duomenų analizė
 • Kategorijos analizė, klientų poreikiai, pasitenkinimas ir elgesys
 • Klientų segmentacija
 • Produktų ir paslaugų vystymas
 • Darbuotojų pasitenkinimas ir įsitraukimas

Danas Zuokas

Vyr. duomenų analitikos ekspertas

 • Didžiųjų duomenų apdorojimas, analizė ir rezultatų pristatymas (R, Python, C, SQL, Linux shell scripting etc.)
 • Dirbtinis intelektas klientų elgsenos prognozei
 • Klientų segmentacija ir elgsenos duomenų analizė
 • Duomenimis grįstas produktų ir paslaugų vystymas
 • Klientų praradimo (Churn) prognozė
 • Rodiklių stebėsenos sistemų dizainas

Gintarė Kijauskaitė

Kokybinių tyrimų ekspertė

 • Kategorijos analizė, klientų poreikių, elgsenos, pasitenkinimo analizė, produktų / paslaugų vystymas, komunikacijos ir konceptų testavimas, įvaizdžio kūrimas ir t.t.
 • Kokybinių tyrimų metodologija ir įvairios projekcinės technikos
 • Tyrimų dizainas ir projektų valdymas
 • Prekės ženklo vystymas ir valdymas
 • Kliento kelionės ir kliento patirties valdymo analizė

Santa Milaševičiūtė

Tyrimų konsultantė

 • Rinkos įžvalgos ir konkurencinės aplinkos analizė
 • Klientų segmentai, profiliai ir pasitenkinimas
 • Prekės ženklo įvaizdis ir pozicionavimas
 • Kiekybinių ir kokybinių tyrimų dizainas, metodologija ir įgyvendinimas
 • Duomenų ir įžvalgų vizualizacijos technikos

Tyrimų metodai

Mūsų požiūris į tyrimus

Siekdami geriausiai adresuoti klientų turimas problemas ir klausimus, kombinuojame ir naudojame skirtingus tyrimų metodus. Tikime, kad kiekybinė ir kokybinė tyrimų metodologijos veikia kaip skirtingi smegenų pusrutuliai – suteikia skirtingą vertę, taigi, kombinuojant jas atskleidžiamas „visas paveikslas“ ir garantuojamos itin vertingos įžvalgos.

kliento „pajautimas” mikro lygyje –
KOKYBINIAI TYRIMAI
Kokybiniai tyrimai atspindi gilesnius klientų požiūrius, motyvaciją, įsitikinimus ir vertybes bei leidžia įveikti stereotipinių atsakymų barjerą, todėl, gali padėti pastebėti ir tokias problemas, kurių egzistavimas net nebuvo įtariamas prieš pradedant tyrimą.
 • Siekiant giliau suprasti kategorijos percepcijas
 • Siekiant atskleisti nuomonių, požiūrių ir elgsenos modelių įvairovę
 • Siekiant suprasti sprendimų priėmimo procesą
 • Siekiant sugeneruoti naujas idėjas ir sprendimų alternatyvas
Fokus grupių diskusijos
Fokus grupių diskusijos
Diskusijos, įtraukiančios 6-8 dalyvius, atrinktus pagal iš anksto nustatytus tyrimo tikslui aktualius kriterijus.
Giluminiai interviu
Giluminiai interviu
Išsamūs individualūs pokalbiai su atrinktais respondentais, kurie atitinka nustatytus kriterijus.
Internetinės bendruomenės
Internetinės bendruomenės
Atrinktų respondentų dalyvavimas diskusijose ir kitose tyrimui reikalingose veiklose internetu tam tikrą dienų skaičių.
reprezentatyvus situacijos įvertinimas makro lygyje –
KIEKYBINIAI TYRIMAI
Kiekybiniai tyrimai reprezentatyviai matuoja parametrus ir jų pasiskirstymą populiacijoje, leisdami patikrinti standartizuotą informaciją ir gauti statistiškai pasvertas bei tikslias įžvalgas iš didelio respondentų kiekio.
 • Siekiant kuo tiksliau atspindėti realybę ir identifikuoti vyraujančias tendencijas
 • Siekiant nustatyti informacijos pokyti bėgant laikui (lyginti)
 • Siekiant išanalizuoti skirtingų faktorių sąveiką bei tarpusavyje susijusius sąryšius tarp skirtingų indikatorių
Internetinės apklausos (CAWI)
Internetinės apklausos (CAWI)
Internetinė standartizuoto klausimyno apklausa, respondentų pildoma savarankiškai.
Apklausos telefonu (CATI)
Apklausos telefonu (CATI)
Telefonu vykdomas interviu pagal standartizuotą klausimyną.
Tiesioginės apklausos (CAPI)
Tiesioginės apklausos (CAPI)
„Gyvo pokalbio“ interviu pagal standartizuotą klausimyną.
SUSISIEKITE SU MUMIS
GAUKITE EKSPERTINĮ PATARIMĄ, KURIE TYRIMŲ METODAI YRA TINKAMIAUSI JŪSŲ VERSLO KLAUSIMAMS

KODĖL VERTA RINKTIS MUS?

Kiekviename tyrimų projekto etape naudojame kokybę užtikrinančius metodus:

TYRIMO DIZAINAS
 • Nustatome, kuris metodas ar metodų kombinacija yra tinkamiausia Jūsų užduočiai spręsti
 • Įvertiname, kurie metodai ir priemonės yra geriausi atitinkamai tikslinei auditorijai
RESPONDENTŲ ATRANKA
 • Formuojame tikslius kriterijus, kad būtų užtikrintas kiekvieno kritinio Jūsų klientų segmento reprezentatyvumas
 • Nustatome optimalias respondentų kvotas, kad neišleistume per daug biudžeto bei užtikrintume reikšmingas įžvalgas
KLAUSIMYNO DIZAINAS
 • Pagrįstai išsprendžiame kliento užduotis taikydami holistinį ir metodinį požiūrį, o ne žiūrėdami į kiekvieną klausimą atskirai
 • Kombinuojame tiesioginius ir netiesioginius klausimus
 • Kuriame lengvai suprantamus ir šališkumui kelią užkertančius klausimynus
TYRIMO LAUKAS

Užtikriname kiekybinių tyrimų kokybę atlikdami:

 • Asmeninius apklausėjų mokymus bei periodiškus atliktų interviu įrašų perklausymus kokybės gerinimui realiu laiku
 • Nuolatines vykdomų internetinių apklausų funkcionalumo ir surinktų duomenų kokybės patikras

Kokybinių tyrimų moderatoriai užtikrina kokybę atlikdami:

 • Efektyvų turinio ir dinamikos valdymą
 • Atsargų klausimų pateikimą, atpažindami ir vystydami svarbius nuokrypius nuo scenarijaus
 • Profesionalų netiesioginių klausimų ir projekcinių technikų naudojimą
DUOMENŲ ANALIZĖ

Atliekame trijų lygių duomenų analizę, kad garantuotume Jums reikšmingas ir praktinę vertę turinčias įžvalgas. Analizuojame:

 1. Ką rodo surinkti duomenys?
 2. Kokias tendencijas ir įžvalgas atskleidžia turimi duomenys?
 3. Ką yra iš tiesų verta įgyvendinti?