Meniu
en
lt
Partnerystėje su:
ccc logo
Sic - Ccc
Joins Civitta
SIC market research company joins forces with Civitta consulting group transforming into a family of solutions branded as CCC - CUSTOMER CENTRIC CONSULTANCY.

Didysis reputacijos tyrimas

D.U.K

Reputacijos kūrimas ir valdymas

Reputacijos tyrimas
D.U.K
Reputacijos kūrimas ir valdymas

Kokie esate Jūs, savo klientų akyse?

Remiamės tarptautiniu mastu taikoma metodologija

Tyrimo metodologija remiasi Reputacijos Instituto jungtine metodologija. Įmonės reputacija yra analizuojama, išmatavus respondentų emocinį santykį su įmone– ar ji suvokiama, kaip turinti gerą reputaciją, ar ji gerbiama ir ja pasitikima. Remiantis šiomis dimensijomis išvedamas įmonės reputacijos indeksas. Toliau analizė gilinama į atskirus  , kurie leidžia įvertinti priežastis, lėmusias dabartinę įmonės reputaciją.
Reputacijos indeksas bei atributų vertinimai ataskaitoje pateikiami skalėje nuo -100 iki 100. 

REPUTACIJOS atributai
 • Produktai ir paslaugos – aukšta kokybė, verti savo kainos
 • Klientai – puikiai tenkina poreikius
 • Darbdavys – sąžiningi atlyginimai, rūpinasi
 • Vadovavimas – gerai organizuotas, puikiai valdomas verslas
 • Verslo sėkmė – stipri finansiškai, sparčiai auganti įmonė
 • Verslo etika – atsakingas verslas, garbingai konkuruoja
 • Socialinė atsakomybė – nuosekli socialinė veikla
 • Inovatyvumas – skatina, palaiko ir vysto pažangias idėjas

Atliekame unikalią tikslinių grupių atranką

Atlikdami tyrimą kasmet įdedame daug darbo į pagal strategiškai parinktus kriterijus vykdomą respondentų atranką. Apklausiame trijų grupių respondentus:

VISUOMENĖ
 • 18-74 metų amžiaus šalies gyventojai
 • Atrenkami pagal gyvenvietės, amžiaus, lyties ir išsilavinimo kvotas taip, kad atitiktų realų Lietuvos gyventojų demografijos paveikslą tiriamais metais metais
1000 respondentų
SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAI
 • Skirtingų sektorių atstovai, turintys sprendimų priėmimo galią
 • Į apklausiamųjų sąrašą pagal nustatytas proporcijas įtraukiame: didžiausių Lietuvos įmonių vadovus, reguliuojančių/ valstybinių institucijų aukščiausio lygio vadovus, politikus, verslo organizacijų arba asociacijų vadovus, žiniasklaidos savininkai, ambasadoriai
bent 100 respondentų
NUOMONIŲ LYDERIAI
 • Skirtingų sektorių atstovai, kurie vienu ar kitu būdu gali formuoti visuomenės nuomones
 • Atrenkame įvairių sričių ekspertus, influencerius, tinklaraštininkus, žurnalistus, socialinių judėjimų, NVO atstovus, reguliuojančių/ valstybinių institucijų antro lygio vadovus, verslo atstovus, rinkodaros specialistus
bent 200 respondentų

Tiriamų įmonių sąrašas

Kasmet persvarstome į tyrimą įtraukiamas įmones. Atsižvelgiame į atitinkamų įmonių sektorių aktualumą, pokyčius rinkoje ir apsisprendžiame analizuodami įmones, kurios atitinką vieną ar kelis iš kriterijų:

TOP 20-40 pagal:
PAJAMAS
PELNĄ
DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ
REKLAMĄ
Įtraukdami įmones į tiriamųjų sąrašą taip pat užtikriname, jog sąraše būtų pakankamai tos pačios konkurencinės aplinkos verslų. Taip galime atrasti Reikšmingas įžvalgas.

Individuali įmonės reputacijos analizė

Tam tikroms įmonėms Suteikiame galimybę užsakyti detaliąją ataskaitą, kuri pateikia gilesnę įmonės analizę, lyginant su tiesioginiais konkurentais.

 • Ataskaitoje pateikiame:
 • detalią sektoriaus analizę,
 • reputacijos indekso pokyčius,
 • atributų vertinimą ir pokyčius,
 • įmonės palyginimą su konkurentais ir sektoriaus vidurkiu,
 • kritiškiausius reputacijos trūkumus ir svarbiausias stiprybes,
 • rekomendacijas įmonės reputacijos valdymui

 

Susisiekite su mumis, jei norėtumėte aptarti galimybę būti įtrauktiems į tyrimą ir sužinoti, kokie veiksmai reikalingi jūsų įmonės reputacijai pagerinti

Tyrimo komanda
Didįjį reputacijos tyrimą atliekame kartu su partneriais
Prašydami įvertinti dideles įmones, kurios turi ne vieną veiklos sritį po vienu pavadinimu, nenurodote, kurią veiklos sritį ar įmonės dalį turite omenyje – neaišku, apie ką konkrečiai klausiate, taigi, tyrimas yra atliekamas klaidingai

Matuojamų įmonių detalizavimas būtų būtinas, jeigu reputacija ir pasitenkinimas bendradarbiavimu būtu matuojamas tik konkrečios įmonės ir tarp tos įmonės tikslinių klientų grupių. Tokius tyrimus mes taip pat atliekame, tačiau šis tyrimas yra kitokios paskirties: šis tyrimas yra bendrinis reputacijos pamatavimas plačiosios visuomenės ir nuomonių formuotojų kontekste. Mes matuojame ĮMONĖS BRANDĄ. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, Amazon, Telia ar MG Baltic turi daugiau savo atskirų veiklos sričių, bet turi ir „nešantįjį“ įvaizdį, kaip organizacija. Atlikdami tyrimą mes netgi nerašome įmonės pavadinimo, tik rodome logotipą, kad net ir tekstas nepadarytų įtakos vertinant bendrą organizacijos visumos reputaciją.

Nesinaudoju įmonės paslaugomis – kaip galiu įvertinti jos reputaciją?

Šis aspektas yra svarbus būtent reputacijos tyrimų momentas – čia mums svarbi ne tik klientų, bet ir tiesiogiai su organizacija nesusidūrusių žmonių nuomonė. Reputacijos tyrimai skiriasi nuo įvaizdžio ar klientų pasitenkinimo tyrimu tuo, kad šiuo atveju mes vertiname organizaciją ne konkurenciniame kontekste, bet kaip bendruomenės narę: kaip sąžiningai ji elgiasi su darbuotojais , klientais, vykdo socialiai atsakingas veiklas, etc.

Bet kuriuo atveju, jeigu Jūs negalite įvertinti kažkurio iš aspektų yra alternatyvus pasirinkimas „sunku pasakyti“, bet bendroji visuomenės opinija yra tas neapčiuopiamas faktorius, kuris daro įtaką mūsų verslų sėkmei.

Kaip užtikrinate tyrimo reprezentatyvumą ir įmonių vertinimo patikimumą?

Šio tyrimo atveju reprezentatyvumo objektas yra į tyrimą įtrauktas įmones vertinančių respondentų skaičius – svarbu, kad įmones įvertintų statistiškai pakankamas kiekis žmonių. Atlikdami Lietuvos įmonių reputacijos tyrimą siekiame užtikrinti minimalų respondentų skaičių iš 3 tikslinių grupių:

 • Bent 1000 visuomenės (18-74 metų Lietuvos gyventojai);
 • Bent 100  sprendimų priėmėjų;
 • Bent 200 nuomonių formuotojų.

Kiekvieną iš trijų tikslinių grupių papildomai skaidome ir priskiriame kvotas. Visuomenė – taikome nacionalinę atranką, todėl respondentų pasiskirstymas pagal gyvenvietę, amžių, išsilavinimą, atitinka bendrą Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal tuos pačius aspektus. Sprendimų priėmėjai ir nuomonių formuotojai – esame išskyrę po 7 sub-grupes kiekvienai iš šių tikslinių grupių, kuriai, atitinkamai pagal grupės atstovų pasiekiamumą ir bendrą skaičių Lietuvoje, priskiriame kvotą. Kiekvieną respondentą tikriname – ar jis iš tiesų tikslingai priskirtas atitinkamai tikslinei grupei ir sub-grupei ir tuomet asmeniškai kviečiame sudalyvauti apklausoje. Apklausą vykdome tol, kol pasiekiamos visų sub-grupių kvotos.

Kokiu metodu atliekamas tyrimas ir būdu atrenkate, kurias įmones vertina kiekvienas respondentas?

Tyrime kasmet matuojama virš 40 Lietuvoje veikiančių įmonių reputacija. Kad patektų į tiriamųjų sąrašus, įmonės turi būti Lietuvos TOP 20-40 pagal pajamas, pelną, darbuotojų skaičių arba išlaidas reklamai. Kartais įtraukiame ir sektoriaus mažesnes įmones, kad galėtume palyginti su pagrindinėmis.

Tačiau jeigu kiekvieno dalyvio prašytume įvertinti visas tiriamas įmones, jie tiesiog numestų pildymą per vidurį arba pradėtų rašyti vertinimus paskubomis, kadangi apklausą atliekame internetu ir kiekvienas respondentas ją pildo savarankiškai (be tiesioginio tyrėjo įsitraukimo). Mums labai svarbu, kad respondentai vertintų įsigilinę, todėl daliname apklausą į kelis ratus: kiekvienas žmogus vertina po 10 įmonių, o mes renkame naujus respondentus tol, kol surenkame pakankamą kvotą kiekvienai iš įmonių.

Reputacijos Kūrimas ir valdymas

Reputacija yra kiekvienam verslui svarbus aspektas – turi ne tik moralinę, bet ir realią finansinę naudą. Reputacija yra vienas iš Trijų rodiklių, kurie labiausiai prognozuoja prekės Ženklo vertę rytoj:

UNIKALUMAS
(Differentiation)
 • Prognozuoja aukštesnį patrauklumą ir galimybę pakelti / palaikyti aukštesnę kainą
ADEKVATUMAS
(Relevance)
 • Prognozuoja rinkos dalies užtikrinimą, gebėjimą „užkariauti“ didesnę dalį
REPUTACIJA
(Reputation)
 • Prognozuoja pakartotinių pirkimų užtikrinimą, santykių palaikymą, lojalumą

Prekės ženklo reputacija ir prekės ženklo įvaizdis – du skirtingi dalykai

ĮVAIZDIS
Tu pasakoji apie savo išskirtinumą, kuri savo vertę
 • Formuojant įvaizdį įmonė kalba apie save
 • Įvaizdžio erdvė, apibrėžiama kategorijos rėmuose, lyginant brandą su tiesioginiais konkurentais per vartotojų pirkiminį elgesį formuojančias savybes
VS.
REPUTACIJA
Ką kiti kalba apie tave ir tavo įmonę
 • Reputacija yra formuojama kitiems kalbant apie įmonę. Kitaip tariant, reputaciją ugdo patenkinti klientai, darbuotojai, gyventojai…
 • Reputacijos erdvė yra visa bendruomenė. Įmonė veikia kaip visuomenės narys, jos veikla palyginama su bet kuria kita įmone šalyje
Nuostatos

tai, ką įmonės kalba apie savo vertybes

VS.
Vertybės

tai, kaip įmonės iš tiesų elgiasi

Kokia bus Jūsų prekės
ženklo vertė rytoj?

Kuriame strategijas, teikiame konsultacijas ir vykdome mokymų sesijas apie kiekvieną reputacijos kūrimo, valdymo, matavimo ir palaikymo aspektą.

Susisiekite ir pradėkite kurti vertę, kurią jūsų prekės ženklas turės rytoj!